Punktering og lapping er to almindelige teknikker til vedligeholdelse af dæk. Ved punktering punkteres et dæk med et specialværktøj for at skabe et lille hul i gummiet og lade luften slippe ud, mens man ved lapping gnider dækkene med et slibemiddel. Begge teknikker bidrager til at reducere dækslid og gør det bedre i stand til at køre på ujævne overflader. Punktering bidrager til at bevare dækkets integritet, mens lapping forbedrer dets greb på glatte veje eller andre overflader. Desuden kan lapping også reducere vejstøj ved at udjævne bump i dækkets slidbaner. Det er vigtigt at bemærke, at punktering og lapping ikke bør forsøges uden ordentlig instruktion fra en kvalificeret tekniker, da forkert brug kan medføre skader på dækket. Korrekt vedligeholdte dæk er med til at sikre, at køretøjer kører sikkert og effektivt.

Korrekte procedurer

Det er også vigtigt at være opmærksom på de korrekte procedurer for vedligeholdelse af dæk efter punktering og lapning. Dæk bør inspiceres regelmæssigt for slitage og tegn på skader som f.eks. revner eller buler. Hvis der findes tegn på skader, bør de straks henvises til en professionel tekniker. Efter punktering eller lapping skal dækket fyldes med luft i henhold til producentens anvisninger og derefter kontrolleres igen for korrekt tryk, inden det sættes på køretøjet igen. Endelig skal eventuelle rester fra punktering eller overlapning bortskaffes korrekt for at forhindre, at de forårsager yderligere skade på andre dele af bilen.

Få hjælp til lapning og punktering – også aften og weekend

Hvis du ikke er sikker på at kunne udføre dækvedligeholdelsesopgaver som f.eks. punktering og lapning, er det vigtigt at søge hjælp hos en kvalificeret fagmand. Punktering og lapning af bildæk – weekend og aften kan du få hjælp til af et professionelt firma. Ud over deres ekspertise og rådgivning tilbyder mange autoserviceværksteder hjælp til disse opgaver også uden for normal arbejdstid, herunder aftener og weekender. Det betyder, at selv hvis noget går galt under et reparationsforsøg, kan du få den nødvendige hjælp til at rette op på problemet hurtigt og sikkert.