Løsningen af konflikter på arbejdspladsen kan virke som en skræmmende opgave. Men ved at teambuilding kan du skabe et sammenhængende miljø, hvor alle arbejder sammen om at nå et fælles mål. Teambuilding kan hjælpe med at løse konflikter ved at fremme kommunikation, fremme samarbejde og skabe tillid.

Hvordan teambuilding kan hjælpe med at løse konflikter på arbejdspladsen

Der findes en række teambuilding-aktiviteter, som kan hjælpe med at løse konflikter på arbejdspladsen. Ved at fremme kommunikation, fremme samarbejde og skabe tillid kan teambuilding hjælpe kolleger med at lægge deres uenigheder til side og arbejde sammen mod et fælles mål.

Fremme af kommunikation

En af hovedårsagerne til, at teambuilding kan bidrage til at løse konflikter på arbejdspladsen, er, at det fremmer kommunikationen. For at gennemføre de fleste teambuildingaktiviteter skal holdkammeraterne kommunikere med hinanden for at kunne fuldføre opgaven. I aktiviteten “Budbringeren” får hvert hold f.eks. et ark papir med instruktioner om, hvordan de skal bygge en bestemt genstand af hverdagsmaterialer som f.eks. papirclips og elastikker. Problemet er, at kun én person på holdet kan se på instruktionerne ad gangen, så de andre skal videregive instruktionerne til dem mundtligt. Denne aktivitet fremmer kommunikationen ved at tvinge holdkammeraterne til at lytte til hinanden og formulere det, de forsøger at sige, klart og tydeligt.

Fremme af samarbejde

En anden grund til, at teambuilding kan bidrage til at løse konflikter på arbejdspladsen, er, at det fremmer samarbejdet. For at få succes kræver de fleste teambuilding-aktiviteter, at spillerne arbejder sammen som et team i stedet for at arbejde uafhængigt af hinanden. I aktiviteten “Tower of Hanoi” skal spillerne f.eks. arbejde sammen om at flytte en stak skiver fra en pind til en anden pind ved hjælp af kun tre pinde i alt. Skiverne skal flyttes én ad gangen, og ingen skive må placeres oven på en mindre skive. Denne aktivitet fremmer samarbejdet, fordi spillerne skal planlægge og lægge strategier sammen for at gøre fremskridt.

Etablering af tillid

En sidste grund til, at teambuilding kan hjælpe med at løse konflikter på arbejdspladsen, er, at det skaber tillid. For at holdkammeraterne kan arbejde effektivt sammen, skal de have tillid til hinanden. En måde at skabe tillid på er gennem en aktivitet, der er kendt som “blindfolded Obstacle Course” (hindringsbane med bind for øjnene) I denne aktivitet får et medlem af hvert hold bind for øjnene, mens de andre medlemmer guider dem gennem en forhindringsbane ved kun at bruge verbale instruktioner. Denne aktivitet hjælper spillerne til at stole på hinanden, fordi de er nødt til at stole på hinanden for at få vejledning og støtte.

Konklusion 

Teambuilding er en effektiv måde at løse konflikter på arbejdspladsen på, fordi det fremmer kommunikationen, fremmer samarbejdet og skaber tillid. Ved at deltage i inteambuilding-aktiviteter kan kollegaer lægge deres uenigheder til side og arbejde sammen mod et fælles mål.