Ved du, hvad din personlighedstype er? Det kan være interessant at lære mere om dig selv og de forskellige personlighedstyper, der findes. I dette blogindlæg vil vi diskutere de 16 forskellige personlighedstyper og give en beskrivelse af hver enkelt type. Vi håber, at disse oplysninger vil hjælpe dig til at forstå dig selv og andre omkring dig bedre.

Vi har alle forskellige personlighedstyper, som gør os til den, vi er. Vores personligheder er bestemt af vores præferencer, erfaringer og miljø. Der findes 16 forskellige personlighedstyper, som kan inddeles i fire grupper:

  • Ekstravert eller Introvert
  • Følende eller intuitiv
  • Tænkende eller følende
  • Dømmende eller opfattende

Hver gruppe har to personlighedstyper. Du kan f.eks. være en ekstravert sansende type eller en indadvendt følende type. Hvis du ikke er sikker på, hvad din personlighedstype er, kan du tage en quiz på Expand for at finde ud af det. Når du kender din type, kan du læse videre for at lære mere om dig selv og de andre typer.

Ekstraverte typer: Ekstraverte får energi ved at være sammen med andre mennesker. De er normalt festens midtpunkt og nyder at være i sociale situationer. Ekstroverte personer er typisk mere selvhævdende og kan opfattes som risikovillige.

Introverte: Introverte personer er mere reserverede og foretrækker at tilbringe tid alene eller sammen med en lille gruppe af nære venner. De er ofte dybt tænkende og kan være ret kreative. Selv om de måske ikke viser det, kan introverte personer få lige så meget glæde af socialt samvær som ekstroverte personer.

Følelsestype: Mennesker, der bruger følelser, har en tendens til at træffe beslutninger baseret på deres følelser og værdier. De er medfølende og omsorgsfulde og sætter ofte andres behov før deres egne. Følelsestyper er gode til at leve sig ind i andre og har tendens til at være gode til relationer.

Tænketype: Mennesker, der bruger tænkning, har tendens til at træffe beslutninger baseret på logik og fornuft. De er ofte gode til at løse problemer og kan opfattes som rolige og fattede. Tænkende typer kan nogle gange have svært ved at føle empati med andre, men de er som regel gode til at se begge sider af en situation.

Dømmende type: Mennesker, der bruger dømmekraft, har en tendens til at kunne lide struktur og orden i deres liv. De er ofte velorganiserede og kan opfattes som pålidelige og pålidelige. Dømmende typer kan nogle gange opfattes som ufleksible eller stive, men de har som regel god selvkontrol.

Perceptiv type: Mennesker, der bruger perception, har en tendens til at være mere fleksible og tilpasningsdygtige end dem, der bruger dømmekraft. De er ofte gode til at multitaske og kan opfattes som spontane. Opmærksomme typer kan nogle gange opfattes som uorganiserede eller spredte, men de har som regel en god intuition.

Personlighedstyperne tildeles typisk nogle bogstaver: E – udadvendt, I – indadvendt, S – sansende, N – intuitiv, T – tænkende, F – følelse, J – dømmende og P – opfattende. Her kan man være mange forskellige kombinationer som: ESFP, ISFP, ENTP, INTP, ESTP, ISTP, ENFJ, INFJ, ENTJ, ENTJ, INTJ, ESFJ, ISFJ, ESTJ og ISTJ er de 16 personlighedstyper. For at finde ud af, hvilken type du er, kan du tage en gratis JTI personlighedstest.